Reservar Cita
Benvinguts al nostre centre mèdic i psicològic
 
Inici Qui som Serveis Tarifes Contactar

 

 
Serveis
  Certificats Mèdics
  Psiquiatria
  Psicologia
  Neuropsicologia
  Psicopedagogia
  Logopedia
 
 

 

Psicologia Forense


Articles - Psicologia Forense

 

Què és un informe pericial psicològic?

L'informe pericial psicològic és un document escrit en el qual com a perits exposem les nostres consideracions i conclusions sobre els fets que han estat objecte de la perícia.

És un procediment en el qual vam realitzar l'avaluació psicològica de les parts en conflicte perquè es prenguin decisions d'ordre judicial. En la majoria dels casos, haurem de ratificar-verbalment en presència judicial i sotmetre'ns als aclariments de les parts. El dictamen emès en relació a la matèria sobre la qual s'ha interrogat és un mitjà de prova dins d'un procés judicial que serà ponderada i valorada pel jutge en la seva pròpia presa de decisió per dictar sentència.

La finalitat de l'informe pericial psicològic és la de facilitar al jutge l'enteniment de situacions complexes relacionades amb la psicologia.


EN QUINES ÀREES ELABOREM INFORMES PSICOLÒGICS PERICIALS?

Elaborem avaluacions psicològiques a les següents àrees:


Àmbit del Dret Civil:

psiquiatria Dret de Família: idoneïtat per a ostentar guàrdia i custòdia de fills menors, règim de visites adequat i valoració de modificació de mesures.
psiquiatria Determinació d'idoneïtat sobre la tutela.
psiquiatria Incapacitació i internament.
psiquiatria Menors: Credibilitat del testimoni, estat psicològic, avaluació de la síndrome d'alienació parental i avaluació de maltractament.

Àmbit del Dret Penal:

psiquiatria Culpabilitat de testimoni en casos d'abús sexual infantil.
psiquiatria Imputabilitat dels trastorns mentals: eximents i atenuants. Responsabilitat criminal.
psiquiatria Victimologia: avaluació del dany moral i seqüeles psíquiques en les víctimes.
psiquiatria Violència domèstica.


Àmbit del Dret Laboral:

psiquiatria Determinació de seqüeles psíquiques en accidents laborals.
psiquiatria Invalidesa permanent
psiquiatria Incapacitat temporal.
psiquiatria Malaltia professional.
psiquiatria Avaluació de l'estrès laboral i assetjament psicològic (mobbing).


Aquesta es una possibilitat.

Quines són les etapes del procediment d'un informe psicològic pericial ?:

1. Consulta, Assessorament i pressupost

Aquesta primera etapa té com a objectiu principal valorar si un determinat cas es pot peritar amb garanties. Per dur a terme aquesta primera valoració, es realitza una anàlisi de la demanda, un estudi acurat de l'expedient judicial i un primer contacte amb la part interessada i l'advocat / a. Un cop s'efectua l'anàlisi, s'informa si el cas és peritable i, si escau, s'oferta un pressupost detallat que inclou les diferents actuacions.

2. Avaluació mitjançant entrevistes i exploració psicològica. Realització de proves psicomètriques

Un cop acceptat el pressupost per la part interessada i feta la corresponent provisió de fons (el 50% del pressupost total), s'inicia un procés d'avaluació psicològica als diferents membres de la unitat familiar, mitjançant entrevistes psicosocials i s'apliquen les proves psicomètriques pertinents.

Les àrees a explorar vénen determinades per l'objecte de la demanda i poden incloure també altres aspectes rellevants si els especialistes que realitzen l'avaluació detecten, durant el procés, qüestions que calgui posar de manifest, sempre en relació amb l'objecte de la demanda. La selecció de les tècniques i procediments a aplicar es fa sempre tenint en compte l'edat de la persona, les seves capacitats i característiques de personalitat així com la fiabilitat i validesa del propi instrument.

3. Realització i Lliurament de l'Informe Pericial Psicològic

En aquesta tercera etapa, es realitza una anàlisi de tota la informació obtinguda al llarg del procés d'avaluació i s'emeten les conclusions en relació amb la demanda del client, procedint a l'elaboració de l'Informe Pericial.

Un cop abonat l'import restant (l'altre 50%) es lliura l'Informe al lletrat i al client.

4. Ratificació de l'Informe al jutjat

En cas necessari, el Psicòleg Forense que elabora l'informe assistirà a la vista del judici i exposarà el seu dictamen de forma oral, responent totes les preguntes i aclariments que els pugui formular l'òrgan judicial o les parts, sobre qualsevol aspecte del procés d'avaluació i conclusions del peritatge.


 

Centre Mèdic i Psicològic Guiomar
c/ Ramón Turró, 9 - Local 2
08389 - Palafolls (Barcelona)
Tel. 93 188 89 72 - 628 94 64 80
info@centreguiomar.com
Certificats Médics Especialitats
Renovació del Carnet de Conduir Neuropsicologia
Seguretat Privada, Permisos d'Armes, Pedagogia - Lopedia
Animals Potencialment Perillosos Psicologia : Infants - Juvenil - Adults
Grua, Navegació, Ciclisme i Oficials Psiquiatria: Infants - Juvenil - Adults
 
Centre Médic i Psicològic Guiomar. Psicologia,psicòleg,psicólogo,terapia de pareja,palafolls,blanes,malgrat,pineda,tordera,maresme,Psiquiatria,Salud Mental,T-DAH,Neuropsicologia,Pedagogia,Logopedia,logopeda,picologia forense,informe pericial,Cert,psicotecnico, armas,Certificado médico
© 2012 Copyright. Tots el drets reservant a Centre Mèdic i Psicològic Guiomar - Avís Legal - - LOPD Diseño Web JMwebs.net | Grupo Actialia (Créditos)